Villkor

• Våra köpevillkor kan du läsa här.
• Åldersgränser
- 17 år för riskutbildning 2-bil
- 17 år för riskutbildning 2-MC
- 15 år och 9 månader för riskutbildning 1 och 2 lätt MC
- 16 år för riskutbildning 1, både bil och MC övriga

• Kom i god tid. Du behöver vara med från början för att bli godkänd.
• Om din bokning gäller Riskutbildning del 2 ska du vara i slutskedet av din körkortsutbildning. För att nå Transportstyrelsens mål för utbildningen behöver du ha en hög självständighet i din körning och även kunna manövrera bra. Om du under utbildningen inte lyckas nå upp till de mål som anges behöver du boka och betala för ett nytt kurstillfälle. Det är därför vi vill att du ska komma väl förberedd.
• Identitetskontroll kommer att utföras av läraren före utbildningen. Vi kan inte identifiera någon som saknar godkänd ID-handling (foto, namn,namnteckning, 10-siffrigt svenskt person nr). Mer information om detta finns här.
• På Stora Holms Trafikövningsplats utför vi ett obligatoriskt utandningsprov. Vi har nolltolerans. Om du vägrar detta test eller om testet visar utslag på alkohol/droger, stoppas din vidare körning. Din inbetalda avgift är då förverkad.
• Du ska förstå och tala bra svenska, annars behöver du ta med dig en tolk. Tolken ordnar du själv på egen bekostnad. Tolken behöver inte vara auktoriserad utan kan till exempel vara en vän. Tolken ska vara minst 16 år. Om du tar med tolk ska detta meddelas i samband med bokning. Av utrymmesskäl kan vi endast ta emot ett visst antal tolkar per utbildningstillfälle när det gäller Riskutbildning del 1. Därför behöver du ringa oss om du tar med tolk till Riskutbildning del 1 till tel. 031-55 90 40. Även tolken ska ta med godkänd legitimation till utbildningen.

I samband med att du registrerar dig på Stora Holm Trafikövningsplats finns det ett par punkter som är viktiga för dig att känna till:

• Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt
• Vi hanterar de uppgifter du har registrerat enligt personuppgiftslagen (PUL).
• Genom att registrera dig hos oss har du gett ditt samtycke till att vi lagrar och sammanställer dessa uppgifter för det syfte du lämnat dem.
• Du kan själv gå in och ändra dina uppgifter när du vill.
• Alla personuppgifter kommer att lagras i fem år i enlighet med 
VVFS 2008:251.
• Ditt användarnamn är ditt personnummer i formatet ÅÅMMDD-XXXX

Kontakta gärna vår reception per e-post info@storaholm.se 
eller via telefon 031-55 90 40 om du har ytterligare frågor.