Registrera

När du registrerar dig på storaholm.se får du en egen sida.

  • - Där får du en översikt över dina bokade tider på Stora Holm Trafikövningsplats
  • - Du kan boka av dina tider
  • - Du kan boka nya tider
  • - Du kan lägga till önskemål i samband med din bokning om t.ex. automatväxlad bil. 

 

VILLKOR:

I samband med att du registrerar dig på Stora Holm Trafikövningsplats finns det ett par punkter som är viktiga för dig att känna till:

  • - Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt
  • - Vi hanterar de uppgifter du har registrerat enligt personuppgiftslagen (PUL).
  • - Genom att registrera dig hos oss har du givit ditt samtycke till att vi lagrar och sammanställer dessa uppgifter för det syfte du lämnat dem.
  • - Du kan själv gå in och ändra dina uppgifter när du vill.
  • - Alla personuppgifter kommer att lagras i fem år.

Ditt användarnamn är ditt personnummer i formatet ÅÅMMDD-XXXX
Kontakta gärna vår reception per e-post info@storaholm.se eller via telefon 031-55 90 40 om du har ytterligare frågor.