Köpevillkor

Priser
De priser som gäller är de som anges på webbplatsen vid inköpstillfället. Samtliga priser anges i svenska kronor och är styckpriser inklusive 25 % moms om inget annat anges. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser.

Betalning
Det går att handla on-line med kontokort eller direktbetalning via bank. Kontokortsbetalning innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa, Eurocard och Mastercard). Om du väljer att betala med kontokort måste du kunna uppge en giltig e-postadress. Det går endast att betala i förskott via e-tjänster. OBS Från och med 2017-05-22 hanterar vi ej kontanter.

Giltighetstid
Biljetterna är giltiga i två år från inköpsdatum.
Utgångna biljetter återlöses ej.

AVBOKNING
Avbokning skall göras senast 24 timmar före utbildningens start, annars debiteras hela biljetten. Vid sjukdom där läkarintyg kan uppvisas får ny tid bokas utan kostnad. Avbokningar görs enklast på "Min sida" men kan också göras via telefon 031-55 90 40 eller per mail till info@storaholm.se

Leverans
Vi levererar biljettkoden/produkten via Internet och du får tillgång till produkten direkt
.

Digitala produkter och ångerrätt - undantag
När du köper produkter som levereras direkt över Internet kan du använda dina produkter direkt efter godkänd betalning. Produkter som levereras på detta sätt går ej att returnera enligt distansavtalslagen §14. Biljett återköps dock till dess ursprungliga inköpspris under förutsättning att biljetten inte är använd eller att giltighetstiden har gått ut.

Villkor
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra villkor utan varsel. Det är villkoren och priserna i svenska kronor vid inköpstillfället som gäller. Vi följer svensk lagstiftning gällande konsumentlagstiftning, distansavtalslagen samt OECD:s riktlinjer för internethandel.

Kontakta gärna vår reception per e-post info@storaholm.se eller via telefon 031-55 90 40 om du har ytterligare frågor.

Adress
Stora Holm Trafikövningsplats AB, Holmvägen 55, 417 46 Göteborg

Registreringsuppgifter
Det juridiska namnet för det bolag som ansvarar för webbplatsen och beställningar är: Stora Holms Trafikövningsplats AB med organisationsnummer 5566404694. Stora Holms Trafikövningsplats AB innehar F-skattebevis.